Co znamenala zima pro naše předky?

NaÅ¡i pÅ™edci žili mnohem více v souladu s přírodou, než my dnes. Je to samozÅ™ejmÄ› logické a pÅ™irozené, ale zkusme se pÅ™ece jen od nich trochu inspirovat. Zimu brali jako období, kdy se odpoÄívá, nabírají se síly a rekapituluje se. A teÄ si upřímnÄ› odpovÄ›zte: co jsme ze zimy (tedy doby odpoÄinku) udÄ›lali my? Je to divoká honba za dárky, v práci závÄ›rky, uklízecí mánie a stres z vánoÄního setkávání se se Å¡irokým příbuzenstvem.

K tomu vÅ¡udypřítomné ponuré poÄasí a není tak divu, že úzkosti a deprese v tomto období stoupají.

Äaj

Berte zimu jako konec nÄ›Äeho nefunkÄního

PÅ™ed zaÄátkem roku je vždy potÅ™eba staré, nefunkÄní vÄ›ci ukonÄit. Aby se s příchodem nového roku mohly koneÄnÄ› otevřít a zaÄít nové. VÅ¡e se Äistí na tÄ›lesné i duchovní rovinÄ›. ÄŒasto to pÅ™ehlížíme a máme starost spíše o Äistotu oken, než o naÅ¡i psychickou a tÄ›lesnou stránku. Není výjimkou, že mnohdy tÄ›lo, na které je toho už moc, onemocní. Pokud se totiž tomu silou bráníte, tÄ›lo si vždy cestu najde, aÅ¥ už nemocí. ZodpovÄ›zte si, co vás trápí, co potÅ™ebujete ukonÄit, jaké máte vztahy, baví vás vaÅ¡e práce, je nÄ›co co byste chtÄ›la zmÄ›nit? Zároveň si Å™eknÄ›te i body s jakýma budete vstupovat do Nového roku, jaké máte plány, co byste ráda dokázala, vidÄ›la, zmÄ›nila? VÅ¡e si sepisujte na papír, pomůže vám, když vÅ¡e uvidíte Äerné na bílém.

žena

OdpoÄinek jako nejdůležitÄ›jší vÄ›c této zimy

Jak bylo psáno výše, odsuňte stres z toho, že nestihnete napéct 30 druhů cukroví a navÅ¡tívit celé příbuzenstvo. Také nemusíte vymést každý veÄírek, na který dostanete pozvánku. Uberte plyn, ztiÅ¡te se a zklidnÄ›te. Nechte ten shon jiných lidí kolem vás jen proudit, ale nezapojujte se do nÄ›j. Starejte se o svou duÅ¡i, ÄtÄ›te hezké knihy, k tomu si vychutnejte voňavý Äaj, navÅ¡tivte divadlo, zajdÄ›te na masáž a procházku do přírody. Uvidíte, že letoÅ¡ní zima a Vánoce budou úplnÄ› o nÄ›Äem jiném.