Jednoduchá rovnice: pozitivním přístupem pÅ™itáhnete pozitivní energii a s tím i pozitivní zážitky a nejrůznÄ›jší příležitosti. Co asi myslíte, že pÅ™itáhnete negativním myÅ¡lením, kdy vÅ¡echno vidíte ÄernÄ›, jste naÅ¡tvaná na celý svÄ›t a závidíte tÅ™eba i té sousedce?

VyzkouÅ¡ejte naÅ¡e tipy a sama uvidíte, co se zaÄne dít.

Pozor: pozitivní myÅ¡lení je mnohdy mylnÄ› zaměňováno za „sluníÄkaÅ™ení“. Nemusíte se neustále usmívat a koukat na vÄ›ci nereálnÄ›. I obÄasný smutek je v pořádku. PÅ™ece jen jsme lidi a nejrůznÄ›jší emoce k nám patří. Jde spíš o celkové nastavení.

žena

1) projevujte vdÄ›Änost

PÄ›stujte vdÄ›Änost a pokoru. Každý veÄer si pÅ™ed spaním Å™eknÄ›te jednu vÄ›c, za kterou jste vdÄ›Äná. NauÄí vás to nebrat vÄ›ci jako samozÅ™ejmost.

2) každý den jedna pozitivní afirmace

VytvoÅ™te si pozitivní afirmace (pozitivní prohlášení) pÅ™esnÄ› pro vás na míru a vylepte si je tÅ™eba na lednici. Další si můžete zapsat do diáře. Alespoň jednu si každý den pÅ™eÄtÄ›te nahlas. A jak mohou pozitivní afirmace vypadat? Například takto:

  • jsem krásná a mé tÄ›lo mi výbornÄ› slouží
  • věřím ve své schopnosti

3) vizualizace svých tužeb a přání

ZavÅ™ete oÄi a pÅ™edstavujte si, jaké to je, kdybyste dosáhla vÅ¡ech svých snů. Kde byste žila, Äím se živila, vÅ¡e prociÅ¥te až do morku kostí. PÅ™edstavujte si nejmenší detaily jako hlas ptáků nebo okolní vůnÄ›.

žena

4) práce s myšlenkami

Nejlepší na práci s myÅ¡lenkami je zavést si klasický deník, kde si je budete poznamenávat. Zkoumejte, jaké myÅ¡lenky se vám opakují a pÅ™ijÄte na to, proÄ.

5) odpuštění a laskavost

NauÄte se odpouÅ¡tÄ›t a to jak druhým, tak sama sobÄ›. Říkáte si, jak máte odpustit nÄ›komu, kdo vám ublížil. OdpusÅ¥te kvůli sobÄ› a myslete na to, že to neznamená, že zapomenete. Ale upřímné odpuÅ¡tÄ›ní má doslova transformaÄní úÄinky. OdpusÅ¥te i sama sobÄ›, nezlobte se na sebe za chyby a pÅ™eÅ¡lapy spáchané v minulosti.