SamozÅ™ejmÄ›, že jsou „stateÄní“ nemocní, kteří místo toho, aby leželi doma zavÅ™ení vypadnou mezi lidi a nakazí další a další. Jenže jim samotným je to jedno. HlavnÄ›, že se ukázali, jak mají svou práci rádi a jak bez ní nemohou být. Ona taková návÅ¡tÄ›va u šéfa a zdůraznÄ›ní své nemoci také není k zahození. S panstvem se musí vycházet. Rozumný šéf ho vyhodí, ale co když se tam nahoÅ™e naÅ¡tvou? Tak radÄ›ji nic, budeme potichu a ono to nÄ›jak urÄitÄ› dopadne.  

SkuteÄnÄ› nemocný ÄlovÄ›k skuhrá, brble, nadává a do toho kaÅ¡le, pokud má tedy nÄ›co podobného chÅ™ipce. Se zlámanou hnátou samozÅ™ejmÄ› kaÅ¡lat nemusí.  

léÄivo

Na marodce se musí být doma. Pouze v rámci povolených vycházek, tuším Äest hodin dennÄ›, si může ÄlovÄ›k nÄ›kam zajít, pokud vůbec může. Pokud ne, musí si obstarat nÄ›koho, kdo mu pÅ™inese alespoň chleba z obchodu, nebo nÄ›jaké to mléko.  

V dobÄ› nemoci je nutno ležet. Pokud vás kontrola zastihne na Å¡taflích se Å¡tÄ›tkou, ale no tak, malířskou samozÅ™ejmÄ› a kýblem barvy, budete jen horko těžko nÄ›co vysvÄ›tlovat. Z takové situace se skuteÄnÄ› Å¡patnÄ› couvá. To vypadá na odebrání nemocenské. A je jedno zda máte chÅ™ipku nebo polámané obratle v páteÅ™i.  

různé tabletky

Nemoc také stojí peníze, a to nemyslím jen uÅ¡lý zisk. Je nutno si koupit nÄ›jaké léky. Já, když jsem po x letech dostal chÅ™ipku nebo kýho Å¡laka to bylo, tak jsem naivnÄ› naklusal k lékaÅ™i a oÄekával recept. LékaÅ™ka mi vÅ¡ak jen Å™ekla, co si mám koupit. DvÄ› hodiny v ÄekárnÄ› a ona mi podá informaci, kterou bych dostal v lékárnÄ› také, ale navíc i s tÄ›mi léky. PÅ™iÅ¡lo mne to na ÄtyÅ™i sta korun a já marnÄ› pÅ™emýšlel, proÄ platím to pojiÅ¡tÄ›ní. Kam vlastnÄ› jdou mé peníze?  

Nu, nezbývá než vám popřát zdraví a abyste nikdy neonemocnÄ›li. SkuteÄnÄ› není o co stát a obyÄejná angína s námi může pÄ›knÄ› zamávat. Proto preventivnÄ› bumbejte ÄajíÄek s citrónkem, nebo berte umÄ›lé vitamíny.  

Podobné příspěvky