Lidé mohou žít nejrůznÄ›jším způsobem. Mnoho z nich vÅ¡ak stráví hodnÄ› Äasu pÅ™emýšlením, jak by svůj život trávili nejradÄ›ji, a následnÄ› se tomuto ideálu snaží co nejvíce pÅ™iblížit. A aÄ se to nemusí zrovna zdát, je to pro nás pomÄ›rnÄ› důležité.

 

nesprávný životní styl vede i k obezitě

 

Pravdou totiž je, že od toho, jak žijeme, se v podstatě odvíjí naše spokojenost. Pokud žijeme tak, jak bychom nechtěli, přináší to většinou stres, který může vést až k depresi, případně dokonce vyhoření. A to jsou závažnější problémy, než si mnoho z nás uvědomuje.

 

Nesmíme totiž zapomínat, že psychika má vliv i na naÅ¡e zdraví. Pokud budeme neustále vystresovaní a neÅ¡Å¥astní, rozhodnÄ› se to na nás podepíše. Mohou se objevit nejrůznÄ›jší zdravotní komplikace. Obvyklé bývají například žaludeÄní vÅ™edy, avÅ¡ak je i celá Å™ada dalších. Mnoho civilizaÄních chorob, které nás dnes trápí, je ÄásteÄnÄ› způsobeno právÄ› nevhodným životním stylem.

 

najít správný životní styl není snadné

 

JistÄ› mohli bychom říci, že nejlepší by bylo vrátit se zpÄ›t k přírodÄ›, avÅ¡ak to také není Å™eÅ¡ení. Na to jsme si příliÅ¡ zvykli na moderní pohodlí. Nesmíme totiž zapomínat na to, co nám moderní doba pÅ™inesla, například jídlo dostupné kdykoliv, mnohem lepší hygienické podmínky a také podstatnÄ› lepší lékaÅ™skou péÄi. A to vÅ¡e, aniž si to uvÄ›domujeme, využíváme v podstatÄ› každý den.

 

SamozÅ™ejmÄ› je pravdou, že pro každého z nás bude vhodný trochu jiný životní styl. To, co sedne jednomu, nemusí být dobré pro druhého. RozhodnÄ› tedy stojí za to se zamyslet nad tím, co by bylo konkrétnÄ› nejlepší pro nás. A pokud si nejsme jisti, mohou nám poradit přátelé Äi rodina, kteří nás dobÅ™e znají, případnÄ› i nÄ›jaký odborník.

 

RozhodnÄ› se vÅ¡ak nevyplatí výbÄ›r správného životního stylu podceňovat. Díky nÄ›mu totiž můžeme žít i o nÄ›kolik let déle, a v lepší psychické i fyzické kondici. MÄ›li bychom si tedy najít takový, který nám sedne, a o nÄ›j se pokouÅ¡et. Tak budeme skuteÄnÄ› spokojení.