Revize nouzového osvětlení je činnost, která má platný význam v každém prostředí, kde se nachází. Není to výmysl úřadů, byrokratický nesmysl, který podporuje rozbujelou administrativu, ve hře jsou lidské životy, a to mnohdy poměrně velké počty. Proč revidovat i nouzové osvětlení, ačkoli se zdá, že je v objektech spíše „do počtu“?

opona v divadle

Značné množství osob na malém prostoru – nouzová osvětlení se instalují zpravidla do prostor, které obývá dočasně velký počet osob. Jsou to například divadla, kina, koncertní sály, výstaviště či sportovní haly a stadiony. Jestliže v takovém prostředí vypukne havarijní situace způsobená povětrnostními živly či technickou závadou, v temnotě tu může propuknout panika.

osvětlení uvnitř divadla

Ve tmě se divadlo mění na bludiště – jakmile je prostor zcela temný, a displeje mobilních telefonů neposkytují dostatek světla, připadáte si tu jako v bludišti. Lidé tu mohou po sobě šlapat, strkat do sebe a mohou tu vznikat drobné či velké lokální konflikty. Napomáhat tomu může i vydýchaný vzduch, pokud nebude v provozu klimatizace, proto je nutné, aby lidé opustili prostor co nejrychleji, ale nikoli v záchvatu šílenství.

Vypuknutí požáru si vybírá svou daň mnohdy zbytečně – požár v budově může zaplatit životem i několik desítek lidí. S nouzovým osvětlením je však velká šance, že se k východu dostanete brzy, a že se tu nikdo neudusí oxidem uhelnatým nebo neuhoří. Nouzová osvětlení mají svůj vlastní záložní zdroj napájení a nejsou závislá na rozvodné síti, která může být v důsledku živelných událostí mimo provoz.

Nouzová osvětlení v bytových domech – nouzová osvětlení se vyskytují i v některých bytových domech na městských sídlištích. Zde mají také svůj význam, protože poskytují bezpečný únik z budovy v případě nefunkčního výtahu. Zde se také vyplácí provádět revizi, stejně jako ve společenských prostorách úřadů, divadel či sportovišť.